НОВИ ПРОДУКТИ
Регистрация за бюлетин
Едноконечна механична верижна копчешиеща шевна машина
Електронна едноконечна верижна копчешиеща шевна машина
Електронна двуконечна верижна копчешиеща шевна машина
Автомат за пришиване на копче и навиване на столче