НОВИ ПРОДУКТИ
Регистрация за бюлетинПродуктова гама на Linopersempre

арт. Medozi
състав: 100% лен тегло: 155 гр./ м2 ширина: 145 см цвят: 55 P
арт. Medozi
състав: 100% лен тегло: 155 гр./ м2 ширина: 145 см цвят: 508 000
арт. Medozi
състав: 100% лен тегло: 155 гр./ м2 ширина: 145 см цвят: 48 J
арт. Medozi
състав: 100% лен тегло: 155 гр./ м2 ширина: 145 см цвят: 64 R
арт. Medozi
състав: 100% лен тегло: 155 гр./ м2 ширина: 145 см цвят: 56 X
арт. Medozi
състав: 100% лен тегло: 155 гр./ м2 ширина: 145 см цвят: 47 N
арт. Naliot
състав: 100% лен тегло: 180 гр./ м2 ширина: 145 см цвят: 301 000
арт. Naliot
състав: 100% лен тегло: 180 гр./ м2 ширина: 145 см цвят: 49 N
арт. Ventana
цвят: 57 X
арт. Aurelia
състав: 100% лен тегло: 180 гр./ м2 ширина: 145 см цвят: 41R
арт. Ventana
цвят: 40P
арт. Aurelia
състав: 100% лен тегло: 180 гр./ м2 ширина: 145 см цвят: 66R
арт. Aurelia
състав: 100% лен тегло: 180 гр./ м2 ширина: 145 см цвят: 75G
арт. Aurelia
състав: 100% лен тегло: 180 гр./ м2 ширина: 145 см цвят: 75G
арт. Norza
състав: 100% лен тегло: 195 гр./ м2 ширина: 145 см цвят: 22G
арт. Mysore
състав: 100% лен тегло: 185 гр./ м2 ширина: 145 см цвят: 18M
арт. Mysore
състав: 100% лен тегло: 185 гр./ м2 ширина: 145 см цвят: 18M
арт. Medozi
състав: 100 % лен тегло: 155 гр./ м2 ширина: 145 см цвят: 301 000
арт. Mirna
състав: 100 % лен тегло: 145 гр./ м2 ширина: 145 см цвят: 101 000
арт. Naliot
състав: 100 % лен тегло: 180 гр./ м2 ширина: 145 см цвят: 16 K
арт. Naliot
състав: 100 % лен тегло: 180 гр./ м2 ширина: 145 см цвят: 302
арт. Naliot
състав: 100 % лен тегло: 180 гр./ м2 ширина: 145 см цвят: 58 Z
арт. Medozi
състав: 100% лен тегло: 155 гр./ м2 ширина: 145 см цвят: 41 N
арт. Man
състав: 100% лен тегло: 195 гр./ м2 ширина: 145 см цвят: 101
арт. Aurelia
състав: 100% лен тегло: 180 гр./ м2 ширина: 145 см цвят: 101
арт. Man
състав: 100% лен тегло: 195 гр./ м2 ширина: 145 см цвят: 26U
арт. Man
състав: 100% лен тегло: 195 гр./ м2 ширина: 145 см цвят: 26U
арт. Man
състав: 100% лен тегло: 95 гр./ м2 ширина: 145 см цвят: 44P
арт. Aurelia
състав: 100% лен тегло: 180 гр./ м2 ширина: 145 см цвят: 42Q
арт. Man
състав: 100% лен тегло: 195 гр./ м2 ширина: 145 см цвят: 54Y
арт. Aurelia
състав: 100% лен тегло: 180 гр./ м2 ширина: 145 см цвят: 64V
арт. Man
състав: 100% лен тегло: 195 гр./ м2 ширина: 145 см цвят: 68S
арт. Man
състав: 100% лен тегло: 195 гр./ м2 ширина: 145 см цвят: 45P