НОВИ ПРОДУКТИ
Регистрация за бюлетинРаботодателските организации излязоха с предложения за реформа в осигурителната система

Запазване на тристълбовия модел на пенсионно-осигурителната система, изчистване на системата от плащания с характер на социално подпомагане, радикална промяна в системата за определяне и отпускане на пенсии за инвалидност, отделяне в самостоятелен фонд на приходите и разходите за осигурените по чл.69/КСО лица и промяна в категоризацията на труда (отмяна на втора категория и нови критерии за първа категория труд). Това са шестте ключови искания на национално представителните работодателски организации, изпратени с писмо до вицепремиера, министър на труда и социалната политика и председател на НСТС Ивайло Калфин.

На основата на тези базови предложения АИКБ, БСК, БТПП и КРИБ настояват да се извършат необходимите актюерски разчети и да се пристъпи към осъществяване на 25 допълнителни стъпки, подробно разписани в писмото до председателя на НСТС. Сред тях са:

  • Премахване на задължението за работодателите да заплащат първите 3 дни болнични на работника, прието като временна антикризисна мярка през 2010 г.;
  • -Постепенно изравняване на минималния осигурителен доход за земеделските производители с този за самоосигуряващите се лица;
  • Въвеждане на лични осигурителни вноски и на минимална възраст за пенсиониране за държавните служители и за служителите от специалните ведомства;
  • Индексация по швейцарското правило на действащия размер на максималния осигурителен доход през две години, с приложим коефициент две години по-рано спрямо текущата година (пример, първа индексация през 2017 г. с коефициент от 2015 г., втора индексация през 2019 г. с коефициент от 2017 г. и т.н.);
  • Отпадане на възможността за зачитане на осигурителен стаж 4 г. за 5 г. при осигуряване на повече от едно основание;
  • Определяне на индивидуалния коефициент за пенсиониране (ИКП) като средноаритметично на месечните ИКП и отпадане на трите най-добри години преди 1997 г. при изчисляване на ИКП;
  • Въвеждане на многофондова система във втори и трети стълб на пенсионната система, както и възможност за осигурените в УПФ и ППФ лица при придобиване право на пенсия да избират между изплащането на пожизнена пенсия, срочна пенсия или еднократно или разсрочено изплащане на цялата натрупана по индивидуалната партида сума при създаване на гаранционен пул;
  • Начисляване на лихва върху забавените от страна на НАП преводи на средства към ДЗПО, както и предвиждане на санкции за виновните за това длъжностни лице.

Източник: Инфобизнес БТПП