НОВИ ПРОДУКТИ
Регистрация за бюлетинРазработен е нов електронен инструмент по стандартизация

Разработен е интерактивен образователен инструмент, който ще позволи на предприемачите и хората, които работят за МСП, да научат повече за стандартите и стандартизацията по начин, който съответства на техните потребности. Инструментът е създаден от Европейските организации за стандартизация CEN и CENELEC, в тясно сътрудничество със Small Business Standards (SBS) - Европейска организация, представляваща интересите на европейските малки и средни предприятия (МСП) в европейските и международните стандартизационни системи, CEN и CENELEC поеха ангажимент за подкрепа на участието на МСП в стандартизацията, което е приоритет и на Регламент 1025/2012 на ЕС за европейската стандартизация. Заедно със своите национални членове те разработиха набор от инструменти и средства, които да улеснят достъпа на малките и средните предприятия до стандартите, тяхното прилагане и включването в дейностите по стандартизация.

Новият инструмент предоставя възможност на 20 милиона европейски МСП да научат повече за стандартизацията по един лесен и увлекателен начин. Чрез кратки анимации и обяснителни текстове участниците ще се запознаят с предимствата от използването на стандарти и от участието в процеса по стандартизация.

Този електронен инструмент за обучение се състои от 6 отделни модула. Всеки модул започва с преглед на целите на обучението, последван от анимация, която обяснява този въпрос въз основа на конкретна ситуация. След всяка анимация може да прочетете повече по темата, а накрая да проверите знанията си. Резултатите не се записват, но ако желаете може да отпечатате „Сертификат за постижения" за лична удовлетвореност.

Инструментът е достъпен безплатно на 23 езика. 

Предоставени са добри практики, представени от европейски МСП, които показват ползите и предимствата за бизнеса от прилагането на стандарти.

Източник: Инфобизнес Брой 144 (904)