НОВИ ПРОДУКТИ
Регистрация за бюлетинПредизвикателствата пред пазара на труда добиват по-ясен облик

Икономическата активност спира да нараства

Третото тримесечие на 2015 г. е първото от края на 2011 г. насам, в което икономическата активност на населението в работоспособна възраст (15-64 г.) не се увеличава спрямо предходната година. Това означава, че икономически активните лица (заети + безработни) представляват същия дял от населението в периода юли-септември 2015 г., както през юли-септември 2014 г. Основната разлика е в разпределението – в сравнение с миналата година по това време през третото тримесечие на 2015 г. заетите са с 42,8 хиляди повече, а безработните – с 89,5 хиляди по-малко.

 

Графика 1: Изменение на коефициента на икономическа активност на населението на възраст 15-64 г. на годишна база (2007-2015 г.), процентни пункта