НОВИ ПРОДУКТИ
Регистрация за бюлетинАктуализация на защитените от държавата специалности от професии, както и на професии с очакван недостиг от специалисти

 

Актуализация на защитените от държавата специалности от професии, както и на професии с очакван недостиг от специалисти

Съгласно Постановление №111 от 25.06.2018г. на Министерски съвет за приемане на Списък със защитените от държавата специалности от професии, на критерии за определянето им и на условията и реда за допълнително финансиране за издръжка на паралелки за придобиване на квалификация по защитени специалности от професии и специалности от професии, по които е налице очакван  недостиг  от специалисти на пазара на труда, БТПП очаква  предложения относно актуализирането на списъците.  Целта е намаляване дефицита от подготвени кадри за специалности от професии и отрасли на местната, регионалната и националната икономика в дългосрочен план.

Чрез включването на защитените специалности и на специалностите, за които се очаква недостиг на пазара на труда, в държавния план-прием в училищата се създава възможност за осигуряване на кадри за области, които са приоритетни за развитието на икономиката на регионално ниво. Създава се възможност за изпълнението на регионални програми и проекти за областта, чиято реализация би била застрашена, ако обучението по съответната специалност се закрие.

Моля, предложенията изпращайте в срок до 30 август т.г. на е-mail: m.damyanova@bcci.bg

За информация и контакт: Маргарита Дамянова, тел. 02 8117 477, 02 8117479.

Приложение:

·         Проект на Списък на защитените от държавата специалности от професии за учебната 2019/2020г.;

·         Проект на Списък на специалностите от професии с очакван недостиг от специалисти на пазара на труда за учебната 2019/2020г.